Hikaye Öykü Arşivi

 ANA SAYFA   Hikayelerin Dünyasına Açılan Eşsiz Bir Kapı

Sık Kullanılanlara Ekle  Anasayfan 
              Yap Ziyaretçi Defteri

İslam Tarihi (21 Soru)

Bu Test 21 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 20 dakikadır başarılar.


1. Kudüs ilk defa kimin zamanında Müslümanların eline geçmiştir?
Hz. Ali
Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Ebu Bekir
Bilmiyorum

2. Peygamber Efendimizin yaptırdığı ilk mescid hangisidir?
Mescid-i Nebevi
Kabe
Kuba Mescidi
Mescid-i Haram
Bilmiyorum

3. Kabe'yi yıkmak niyetiyle hücuma geçen, fakat ebabil kuşlarının taşıyıp üzerlerine yağdırılan taşlarla helak olan ordunun başındaki kimdi?
Ebu Cehil
Ebu Leheb
Ebrehe
Utbe
Bilmiyorum

4. İslamiyeti İlk kabul eden sahabe kimdir?
Hz. Ebu Bekir
Hz. Ali
Hz. Hatice
Hz. Zeyd bin Harise
Bilmiyorum

5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in halasıdır?
Halime
Ümmü Eymen
Şeyma
Atike
Bilmiyorum

6. Hicretin üçüncü yılında mekkeli müşriklerle yapılan savaşta, Müslümanların Peygamber Efendimiz'in uyarılarını dikkate almamalarının sonucunda büyük kayıp verdikleri, Hz. Hamza'nın ve birçok sahabenin şehid edildiği savaş hangisidir?
Bedir
Mute
Hendek
Uhud
Bilmiyorum

7. Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okuyan ilk sahabe kimdir?
Abdullah bin Mesud
Hasan bin Sabit
Osman bin Affan
Ömer bin Hattab
Bilmiyorum

8. Müslümanların ilk sancaktarı kimdir?
Halid bin Velid
Hz. Hamza
Cafer-i Tayyar
Abdullah bin Revaha
Bilmiyorum

9. Ashaptan birçoğu ile 70 kadar hafızın şehit edildiği, sonunda büyük bozguna uğratılan peygamberlik iddiasında bulunan Museylemetü'l-Kezzab ve yandaşlarıyla yapılan savaş hangisidir?
Yemuk
Yemame
Evtas
Huneyn
Bilmiyorum

10. Peygamber Efendimizin başında bulunmadığı, keşif mahiyetinde bilhassa gece vakti çıkarttığı birliklere ne ad verilir?
Seriyye
Ordu
Bölük
Gazve
Bilmiyorum

11. İslamiyet'ten önce Mekke'de, mazlumların hakkını korumak amaçlı kurulan, Peygamber Efendimiz'in de katıldığı teşkilatın adı nedir?
Hılfu'l Fudul
Dar'ul Erkam
Dar'un Nedve
Beytü'l Hikme
Bilmiyorum

12. Rasulullah'ın, müşriklerle ölesiye savaşmak için ashabını çağırdığı ve bir ağacın altında söz verdikleri, hakkında; "Andolsun ki, Allah müminlerden -seninle o ağacın altında biat ederlerken- razı olmuştur da kalplerindekini bilerek üzerlerine kuvvei maneviyye indirmiş ve onları yakın bir fetih ile mükafatlandırmıştır" ayeti nazil olan biat hangisidir?
Akabe
Rıdvan
Hudeybiye
Ahdi Misak
Bilmiyorum

13. Ezanı ilk defa rüyasında görerek Peygamber Efendimiz'e bildiren sahabe kimdir?
Zeyd bin Harise
Abdullah bin Zeyd
Zübeyr bin Avvam
Abdurrahman bin Avf
Bilmiyorum

14. Hz. Meryem'in annesinin adı nedir?
Asiye
Hanne
Safura
Hatice
Bilmiyorum

15. Hz. İbrahim'in Sare validemizden olan çocuğunun adı nedir?
İsmail
Yakup
İshak
İlyas
Bilmiyorum

16. İsrailoğullarının Calut'a karşı savaşmak için komutan seçmesini istemeleri üzerine, ordunun başına Talut'u görevlendiren peygamber kimdir?
Davut
İshak
Musa
Samuel
Bilmiyorum

17. Talut'un ordusunda bulunan, henüz küçük yaşta olmasına rağmen düşman ordusunun komutanı Calut'u öldüren peygamber?
Davut
İshak
Musa
Yuşa
Bilmiyorum

18. Fesahat ve belagat sahibi, çok etkileyici konuşmalar yapması hasebiyle Peygamber Efendimiz'in 'Hatibu'l Enbiya' dediği peygamber kimdir?
Suayb
Musa
İsmail
İsa
Bilmiyorum

19. Kuran-ı Kerim'de "ahsenul kasas" olarak geçen yani "en güzel kıssa"nın anlatıldığı sure hangisidir?
Meryem Suresi
Taha Suresi
Yusuf Suresi
Kehf Suresi
Bilmiyorum

20. Musa a.s Allah-u Teala ile hangi dağda konuşmuştur?
Tur
Cudi
Arafat
Hira
Bilmiyorum

21. Komutan Tarık bin Ziyad nereyi fethe giderken boğazı geçtikten sonra kendi gemilerini yaktırıp "zafere ulaşmaktan başka çaremiz yoktur" diyerek hiçbir surette geri dönüş ihtimali bırakmamış ve düşman ordularını perişan ederek büyük zaferler kazanmıştır?
İspanya
Mısır
Yemen
Suriye
BilmiyorumTEST Bölümüne Dön

Yeni Sayfa 1

HİKAYE KATEGORİLERİNİN TÜMÜ:

01-İbretli Hikayeler
02-Dini Hikayeler
03-Yaşanmış Hikayeler
04-Duygusal Hikayeler
05-Sevgi Hikayeleri
06-Aşk Hikayeleri
07-Din Büyüklerinden Hikayeler
08-En Güzel Dini Hikayeler
09-Masal Demeti
10-Hayatın İçinden Hikayeler
11-İran Hikayeleri
12-Dostluk Hikayeleri
13-Mevlanadan Hikayeler
14-Kıssadan Hisseler
15-Çocuklar İçin Hikayeler
16-Doğruların Öyküsü
17-Komik Hikayeler
18-Nasreddin Hocadan Hikayeler
19-Sahabeden ve Evliyaullahtan Hikayeler
20-Kurandan Hikayeler
21-Resulullahtan Hikayeler
22-Kelile ve Dimne
23-Tarihi Gerçekler
24-Gerçek Hayattan Hikayeler
25-Türk Tarihinden Damlalar
26-Bediüzzamanla Yaşayan Öyküler
27-Diyanetten Hikayeler
28-Renkli Hikayeler Masallar
29-Sesli Hikayeler
30-Resimli Hikayeler
31-Sizden Gelen Hikayeler
32-İngilizce Hikayeler
33-Padişahlardan Hazır Cevaplar
34-Türkü Hikayeleri
35-Tarihi Hikayeler Öyküler
36-Siyasi Hikayeler Hatıralar